A few days after the New moon, we can already start planning new works and proje

cts. The harmonious aspect of the Moon and Mercury will help our smoother communication, which will not be overshadowed by the unstable emotional background, due to the conjunction of Venus and Mars – a favorable time to search for the other side, the opposite sex will look more attractive, want more intimacy and warmth.
***
Praėjus kelioms dienoms po jaunaties, jau galime pradėti planuotis naujus darbus, projektus. Mėnulio ir Merkurijaus harmoningas aspektas padės sklandesnei mūsų komunikacijai, kurios neužtemdys nestabilus emocinis fonas, dėl Veneros ir Marso konjuncijos – palankus metas antros pusės paieškai,… Daugiau

,