As the moon travels through the constellation of Pisces, we may be more sensitiv

e, more vulnerable. Due to Venus and Moon trine – a great, harmonious time to rest and relax, enjoy the company of loved ones. This is a time when it is easier to meet, make new friends, so it is favorable to go on dates. The right time to take care of babies, take care of them, even plan.

***
Mėnuliui keliaujant Žuvų žvaigždynu galime būti jautresni, labiau pažeidžiami. Dėl Veneros ir Mėnulio trino – puikus, harmoningas metas pailsėti ir atsipalaiduoti, pasimėgauti mylimų žmonių kompanija. Tai metas, kai lengviau susipažinti, surasti naujų draugų, todėl palanku eiti į pasimatymus. Tinkamas laikas rūpintis… Daugiau

,