As the moon travels under the sign of Pisces, our emotions will be a little more

sensitive and our reactions more stormy, we can feel as if we are in the role of a victim. Since yesterday, the Sun has moved to the sign of Virgo, so there will be more concern for cleanliness and order around us, routine planning. Decisions that were hesitant should move faster, more purposefully. Jobs and education will move faster.
***
Mėnuliui keliaujant žuvų ženklu mūsų emocijos bus kiek jautresnės, o reakcijos – audringesnės, galime pasijusti taip, lyg būtume aukos vaidmenyje. Nuo vakar Saulė perėjo į Mergelės ženklą, todėl bus labiau susirūpinta švara ir tvarka aplink mus, rutinos planavimu. Sprendimai,… Daugiau

,