At the beginning of the month, the Moon will be in the sign of a Taurus, the eff

ects of which we will feel more with calmer emotions, greater work capacity and concentration. It’s a more stable time when we rush less or compete with others. Currently, the Sun forms a conjunction with Mercury – it gives us sharper thinking, faster reaction, increases curiosity, the desire to explore the surrounding areas.
***
Mėnesio pradžioje Mėnulis bus Jaučio ženkle, kurio poveikį daugiau jausime ramesnėmis emocijomis, didesniu darbingumu ir dėmesio koncentracija. Tai stabilesnis laikas, kurio metu mažiau skubame ar varžomės su kitais. Šiuo metu Saulė sudaro konjunkciją su Merkurijumi – tai mums suteikia… Daugiau

,