Concerning the square of Venus and Uranus, let’s choose more carefully what we b

uy, it is an unfavorable time to spend. We will want more freedom in the relationship, there may be misunderstandings due to unexpected, hasty events. Lonely ones will be attracted to eccentric people, although the admiration will not last long. A healthy relationship will not be affected if you are more open-minded, appreciate spontaneity and innovation.
***
Dėl Veneros ir Urano kvadratūros – atidžiau rinkimės ką perkame, nepalankus metas išlaidauti. Santykiuose mums norėsis daugiau laisvės, gali atsirasti nesusipratimų dėl netikėtų, skubotų įvykių. Vienišius trauks ekcentriški asmenys, nors susižavėjimas… Daugiau

,