Currently, the Moon is traveling in the sign of Cancer, bringing us more sensiti

ve emotions, involuntary whims, the need for warmth and coziness. The harmonious sextile of the Moon and Mars gives us more enthusiasm both at work and in our free time. There is a growing need to play, gain rapid success and popularity. Want more freedom, intimacy with your partner.
***
Šiuo metu Mėnulis keliauja Vėžio ženklu, atnešdamas mums jautresnes emocijas, nevalingus kaprizus, šilumos ir jaukumo poreikį. Harmoningas Mėnulio ir Marso sekstilis suteikia mums daugiau entuziazmo tiek darbinėje veikloje, tiek laisvalaiko metu. Išauga poreikis žaisti, įgyti greitą sėkmę ir populiarumą. Norisi daugiau laisvumo,… Daugiau

,