Currently, the Moon travels under the sign of Aries, making emotions more turbul

ent, volatile, less stable, more practical, more competitive and running.
Thanks to Mercury and Pluto Trin, which favorably affects our brain activity, both mentally and psychical, it is a more favorable time for business negotiations, decision making, various discussions, buying real estate.

***
Šiuo metu Mėnulis keliauja Avino ženklu, todėl emocijos audringesnės, nepastovios, mažiau stabilumo, praktiškumo, daugiau varžymosi ir bėgiojimo.
Dėl Merkurijaus ir Plutono trino, kuris palankiai veikia mūsų smegenų veiklą, tiek mentaliniu, tiek psichiniu lygmeniu, tai palankesnis metas verslo deryboms, sprendimų… Daugiau

,