From today, Uranus begins to move in a directive trajectory, when it was retrogr

ade – it somewhat suppressed its influence, now that it has returned to its course – changes are expected, everything should move faster, it will be affected by the Sun's approach to Pluto, which may affect changes in the distribution of influence in government or other important institutions. These days, Mars forms a tense aspect with Saturn – there may be contradictions, disobedience to the rules, more willing to behave in our own way, independent of anything.
***
Nuo šiandien Uranas pradeda judėti direktyvia trajektorija, kai jis buvo retrogradinis – tai kažkiek slopino jo įtaką, dabar, kai jis grįžo atgal į savąją eigą – laukiami pokyčiai, viskas turėtų judėti greičiau, tam įtakos turės ir Saulės priartėjimas prie Plutono, kas gali turėti įtakos pasikeitimams, įtakų pasiskirstymams valdžioje ar kitose, svarbiose institucijose. Šiomis dienomis Marsas sudaro įtemptą aspektą su Saturnu – gali iškilti priešpriešos, nepaklusimas taisyklėms, labiau norėsis elgtis savaip, nuo nieko nepriklausant.

#astrology #astroonline💫 #astroprognostic #january2021 #uranusaspects #astroprognostic #uranusdirect #astroaspects #saturnconjunctjupiterinaquarius #astroquates #horoscopes #horoscopo #marssquaresaturn #sunconjunctpluto #skysighs #pixabay #pixabayimage #astroconsultation #astroconsultant #astro #horoscopepost #zodiac #zodiacsigns #astrosigns #astrozodiac #horoskope #astro2021 #astrologersofinstagram #astrologer #astroconsult
@astro.bmchannel

,