From tomorrow to next week, the Sun forms a conjunction with Venus, both celesti

al bodies are currently traveling in the sign of Aries, this aspect brings more harmony, peace and love, a favorable time to improve family relationships, engage in creative activities, manage finances. A great time to relax, arouse passion with your loved one, as well as activities and games with children, shopping, and home decoration.
***
Nuo rytojaus ir ateinančia savaitę Saulė sudaro konjunkciją su Venera, abu dangaus kūnai šiuo metu keliauja Avino ženklu, šis aspektas atneša daugiau harmonijos, taikos ir meilės, palankus metas gerinti šeimyninius santykius, užsiimti kūrybine veikla, tvarkyti finansus.… Daugiau

,