Late tonight, Mars moves to the constellation of Taurus, from an active and dete

rmined Aries, where he acted a bit aggressively and purposefully, now in Taurus he will slow down, balance, be less aggressive and categorical, it will affect our feelings and emotions, we will feel more stable, calmer, we will not take immediate categorical action. Due to the favorable aspect of the Moon and Venus – the right time for feelings, pay more attention to your loved ones.
***
Šiandien vėlai vakare Marsas pereina į Jaučio žvaigždyną, iš aktyvaus ir ryžtingo Avino, kuriame jis veikė kiek agresyviai ir kryptingai, dabar būdamas Jautyje kiek sulėtės, susibalansuos, nebus toks agresyvus ir kategoriškas, tai paveiks ir mūsų jausmus, bei emocijas, jausimės stabiliau, ramiau, nepulsime iškart imtis kategoriškų veiksmų. Dėl mėnulio ir veneros palankaus aspekto – tinkamas metas jausmams, skirkite daugiau dėmesio savo artimiesiems.

#astrology #astroonline💫 #astroprognostic #january2021 #marsintaurus2021 #astroprognostic #marsintaurus #astroaspects ##saturnconjunctjupiterinaquarius #astroquates #horoscopes #horoscopo #moonvenusaspects #moonaspects #skysighs #pixabay #pixabayimage #astroconsultation #astroconsultant #astro #horoscopepost #zodiac #zodiacsigns #astrosigns #astrozodiac #horoskope #astro2021 #astrologersofinstagram #astrologer #astroconsult
@astro.bmchannel

,