Lyrids Meteor Shower 2020

Maybe we can catch like this https://imgur.com/ISGVSJf

Laukiamas Lyridų meteorų lietaus pikas prasidės Balandžio 21-22 dieną, pasak istorinių Kinų tekstų, tai seniausi aprašyti meteorai, krintantys iš Lyros žvaigždyno.
Lyridų meteorai – tai uolienų gabalai, atskilę nuo Thatcher kometos, kurios kelią Žemė kerta kasmet, apie balandžio mėnesį, taip patekdama į „kometos trupinių ruožą“, kas ir sukelia metorų lietų.
Detaliau kaip stebėti, pateikiame šioje nuorodoje: https://www.timeanddate.com/astronomy/meteor-shower/lyrids.html