The favorable aspect of Mercury and Uranus brings faster thinking, orientation,

good news, and uplifting conversations. Our routine can take a somewhat unexpected, new turn, let’s take it. It is a good time to learn languages and new activities and crafts.
Quick thinking can help solve entrenched problems, see them from a different, broader angle.
***
Merkurijaus ir Urano palankus aspektas atneša greitesnį mąstymą, orientaciją, geras naujienas ir nuotaiką pakeliančius pokalbius. Mūsų rutina gali įgyti kiek netikėtą, naują posūkį, priimkime tai. Palankus metas mokytis kalbų, bei naujų veiklų, amatų.
Greitas mąstymas gali padėti išspręsti įsisenėjusias problemas, pamatyti jas kitu, platesniu… Daugiau

,