The Moon is still traveling in the constellation of Sagittarius, so there is sti

ll a possibility of unnecessary haste, the desire to do everything as soon as possible.
Due to the unfavorable aspect of the Moon and Mars, we will be impatient, fast-paced. It is not good to keep anger in oneself, it is better to direct it in the right direction by using various activities, sports. It is better to express emotional grievances, to speak out.

***
Mėnulis vis dar keliauja Šaulio žvaigždynu, todėl vis dar galimas bereikalingas skubėjimas, noras atlikti viską kuo greičiau.
Dėl Mėnulio ir Marso nepalankaus aspekto būsime nekantrūs, greiti įsikarčiuoti. Nėra gerai pyktį laikyti savyje, geriau jį… Daugiau

,