The New Moon is waiting for us tonight in Taurus sign, as it is said, before the

New Moon, the last day – it’s the darkest one, the worst, which can include gloomy moods, unfounded anger that makes it easier to give in, misunderstandings, best way to spend the day calmer, let everything go, to meditate in front of candle light, listen to quiet music.
***
Šiandien vakare laukiama Mėnulio jaunatis Jaučio ženkle, kiap sakoma, prieš jaunatį, paskutinė mėnulio diena būna pati tamsiausia, nykiausia, dėl to gali apimti niūrios nuotaikos, nepagrįsti pykčiai, kurių įtakai lengviau pasiduoti, nesusipratimai, geriausia šią dieną praleisti ramiau, viską paleisti, pamedituoti prie žvakės šviesos,… Daugiau

,