These days, the Moon forms a favorable aspect with Mercury, so emotions will not

interfere with our logic, we can calmly put plans, solve problems, especially if we could not overcome them before due to excess emotions. The sun forms a harmonious aspect with Neptune, it is favorable for creation, works of art, drawing, writing dreams, as well as for meditation and spiritual practices.
***
Šiomis dienomis Mėnulis sudaro palankų aspektą su Merkurijumi, todėl emocijos netrukdys mūsų logikai, galime ramiai dėliotis planus, spręsti iškilusias problemas, ypač, jei anksčiau negalėjome jų įveikti dėl emocijų pertekliaus. Saulė sudaro harmoningą aspektą su Neptūnu, tai palanku kūrybai, meniniams… Daugiau

,