These days, the moon forms opposition to our great function: Jupiter and Pluto,

and tomorrow Saturn will add to that connection.
It can affect emotional instability, mood swings, unexpected fears, jealousy, obsession, even unfounded guilt, in which case, it is better to talk to family members, loved ones about your feelings, emotions, overwhelmed anxiety.
***
Šiomis dienomis mėnulis sudaro opoziciją su mūsų didžiąja konfunkcija: Jupiteriu ir Plutonu, o rytoj tą jungtį dar papildys ir Saturnas.
Tai gali turėti įtakos emocijų nestabilumui, nuotaikų kaitai, netikėtai atsiradusioms baimėms, pavydui, obsesijai, netgi nepagrįstam kaltės jausmui, tokiu atveju, geriau pasikalbėti su šeimos nariais,… Daugiau