These days, the Moon travels under the sign of Virgo, so we will feel more produ

ctive, better focused, so when things move faster, we will be able to plan everything more objectively and perform more activities. Feelings will also be a little colder, more calculated, we will not feel those immeasurable emotions that more often tend to balance everything, we will pay more attention to details, we will be more attentive.
***
Šiomis dienomis Mėnulis keliauja Mergelės ženklu, todėl jausimės produktyvesni, geriau susikaupę, todėl dirbant reikalai judės sparčiau, galėsime viską objektyviau suplanuoti ir daugiau veiklų atlikti. Jausmai taip pat bus kiek šaltesni, labiau apskaičiuoti, nejausime tų… Daugiau

,