Today, early in the morning, the Moon moves to the sign of Cancer, so we may fee

l more sensitive, more vulnerable, more active in family matters, maybe we will look over an old photographs, at genealogy, listening to family stories from close and older members. By forming a favorable aspect with Neptune, Moon will bring us deeper dreams, a more creative, vivid imagination, the right time for spiritual and meditative practices, prayers.
***
Šiandien, anksti ryte mėnulis pereina į Vėžio ženklą, todėl galime pasijusti jautresni, labiau pažeidžiami, aktyviau rūpinsimės šeimos reikalais, gal norėsis peržiūrėti senas fotografijas, pasidomėti geneologija, paklausyti šeimos istorijų iš artimųjų ir… Daugiau

,