Today, Mercury is finally back in the directive position after a few weeks of co

nfusion, so we can rest easier, there will be less misunderstandings and unpleasantness with others.
Since yesterday, Venus has a tense aspect with Mars, including the Sun and the Moon in this position, so you still have to work with your emotions, possible reckless risks, hurry, partners will be more offensive, more impulsive to each other.
***
Šiandien, galų gale Merkurijus po kelių savaičių painiavos vėl grįžta į direktyvią poziciją, taigi galim lengviau atsipūsti, bus mažiau nesusipratimų ir nesusikalbėjimų su kitais.
Nuo vakar Venera sudaro įtemptą aspektą su Marsu, dar įtraukdama į šią poziciją Saulę, bei… Daugiau