Today, on Sunday, Mercury transits to the sign of Aries, which will last until A

pril 19, so the coming weeks will be active, we will act like Aries quickly, decisively, thinking will also be more concrete, not as passive and relaxed as in the Pisces period, we will speak faster, bolder, will want faster changes – here and now, it will be harder to stay calm and be patient.
***
Šiandien, sekmadienį Merkurijus pereina į Avino ženklą, kuriame išsilaikys iki balandžio 19 dienos, todėl ateinančios savaitės bus aktyvios, veiksime, kaip ir Avinas greitai, ryžtingai, mąstymas taip pat bus konkretesnis, ne toks pasyvus ir atsipalaidavęs, kaip Žuvų periodu, kalbėsime greičiau, drąsiau, norėsis… Daugiau

,