Today, on Tuesday, Venus has a favorable aspect with Mars, at that time you want

to experience the fullness of love, tenderness, feel happy, go on dates, correspond, at the same time many are inclined and committed to your other half, due to the conjunction of the Moon and Saturn – our emotions will be a little calmer, more calculated, and Uranus aspect with the Moon – it can speed up everything, bring surprises.
***
Šiandien, antradienį Venera sudaro palankų aspektą su Marsu, tokiu metu norisi patirti meilės pilnatvę, švelnumą, jaustis laimingu, vaikščioti po pasimatymus, susirašinėti, tokiu metu daug kas linkę ir įsipareigoti savo antrąjai pusei, dėl Mėnulio ir Saturno konjunkcijos – mūsų… Daugiau

,