Today, the Moon has a favorable aspect with the Sun – it is a balance between em

otions and our ego, let’s use this opportunity for good things, staying with loved ones, all the more so as Venus also has a favorable aspect with the North Karmic node – Rahu. Let us fulfill at least part of our karmic debts – without harming each other, after all, it is said to treat others as you would like to be treated.
***
Šiandien Mėnulis sudaro palankų aspektą su Saule – tai balansas tarp emocijų ir mūsų ego, išnaudokime šią progą geriems darbams, pasibuvimui su artimaisiais, tuo labiau, kad ir Venera sudaro palankų aspektą su Šiauriniu karminiu Mėnulio mazgu – Rahu. Išpildykime bent dalelę savo karminių… Daugiau

,