Today, the Moon travels under the sign of Libra, it will affect our communicatio

n, we will be more active in this matter, but disputes, disagreements, and the search for justice are also possible. Due to the negative aspect of the Moon and Pluto, our emotions may be more intense, the sadder, the more impulsive behavior possible. Such a time is more conducive to work with bad habits, behavioral and emotional intelligence, relationship transformation.

***
Šiandien Mėnulis keliauja Svarstyklių ženklu, tai veiks mūsų bendravimą, būsime aktyvesni šiuo klausimu, bet galimi ir ginčai, nuomonių išsiskyrimai, teisingumo paieškos. Dėl Mėnulio ir Plutono neigiamo aspekto mūsų emocijos gali būti labiau… Daugiau

,