Today, the Moon will move from Scorpio to Sagittarius, so our emotions will prob

ably work much faster than usual, emotional change, uncertainty, the desire to do everything faster, regardless of the overall result.
Due to the sextile of the Moon and Mars, we will feel more enthusiasm for various activities and games. A good time to look for a partner that you can impress with its appeal.

***
Šiandien Mėnulis iš Skorpiono pereis į Šaulį, taigi mūsų emocijos galimai veiks daug greičiau nei įprastai, galima emocijų kaita, neužtikrintumas, noras viską atlikti greičiau, neatsižvelgiant į bendrą rezultatą.
Dėl Mėnulio ir Marso sekstilio – jausime didesnį entuziasmą įvairioms veikloms, žaidimams.… Daugiau

,