Today, the sun is moving to the sign of Aquarius, so changes, new ideas are alre

ady right here, the Moon forms a favorable aspect with Mercury, so we will talk maybe a little more sensually, more emotionally, will want to draw attention to ourselves. The conjunction of Mars and Uranus, which will last until January 22, could lead to haste, headaches, reckless actions, sudden driving, as both planets will activate each other's energetics, well only so much so that they are both in the constellation of Taurus. will stabilize, but still better to protect and try to be calmer.
***
Šiandien saulė pereina į Vandenio ženklą, taigi permainos, naujos idėjos jau visai čia pat, Mėnulis sudaro palankų aspektą su Merkurijumi, taigi kalbėsime gal kiek jausmingiau, emocingiau, norėsis atkreipti į save dėmesį. Dėl Marso ir Urano konjunkcijos, kuri tęsis iki Sausio 22 dienos, galimas skubėjimas, vertimasis per galvą, neapgalvoti veiksmai, staigus vairavimas, kadangi abi šios planetos suaktyvins viena kitos energetikas, gerai tik tiek, kad šiuo metu abi jos yra Jaučio žvaigždyne, tai kažkiek stabilizuos, tačiau vis tiek geriau pasisaugoti ir stengtis elgtis ramiau.

#astrology #astroonline💫 #astroprognostic #january2021 #aquariussun #astroprognostic #dontrush #astroaspects #saturnconjunctjupiterinaquarius #astroquates #horoscopes #horoscopo #marsconjuncturanus #acidents #astroforlive #pixabay #pixabayimage #astroconsultation #astroconsultant #astro #horoscopepost #zodiac #zodiacsigns #astrosigns #astrozodiac #horoskope #astro2021 #astrologersofinstagram #astrologer #astroconsult
@astro.bmchannel

,