Today the Sun is moving to the sign of Gemini, it is time of active communicatio

n, like the Gemini themselves, the Sun will highlight their ego, they will want to express themselves even stronger, attract even more attention, while the Sun is in the same possition with North Node – Rachu – we will be more open for new for ideas, plans, a favorable time for trade, to establish business relations, to look for new cooperation partners.
***
Šiandien Saulė pereina į Dvynių ženklą, tai aktyvaus bendravimo metas, kaip ir patys, nenustygstantys Dvyniai, šiuo metu Saulė išryškins jų ego, jiems norėsis pasireikšti dar stipriau, dar daugiau pritraukti kitų dėmesio, Saulė būdama ten kur Šiaurinis… Daugiau

,