Today there will be a circular eclipse of the Sun, because on the same day we al

so have the New Moon – this will cause additional tension, will make some more in a hurry, so it will be a little harder for slower people to adapt and orient themselves. The eclipse will be most felt on June 7-14, so it’s better to spend this week calmly, focusing on the most important ongoing chores and not making too many mistakes about retro Mercury.
***
Šiandien įvyks žiedinis Saulės užtemimas, kadangi tą pačią dieną turime ir Mėnulio jaunatį – tai kels papildomą įtampą, kai kuriuos vers labiau skubėti, todėl lėtesniems žmonėms bus kiek sunkiau prisitaikyti, susiorientuoti. Užtemimas labiausiai jausis… Daugiau

,