Tonight, the Moon moves to the sign of Sagittarius, so we will be inclined to hu

rry a bit with actions and ideas. On this day, the moon forms a lot of favorable aspects with other celestial bodies, so this day will be harmonious. As for the Mercury and Saturn aspect, our thinking will be more stable, maybe a little more conservative, we will be more inclined to follow the rules.
***
Šiandien vakare Mėnulis pereina į Šaulio ženklą, tai būsime linkę kiek skubėti su veiksmais ir idėjomis. Šią dieną mėnulis sudaro nemažai palankių aspektų su kitais dangaus kūnais – taigi diena bus harmoninga. Dėl Merkurijaus ir Saturno aspekto – mūsų mąstymas bus stabilesnis, gal kiek konservatyvesnis, būsime… Daugiau

,