When the beats solemnly announce the New Year, someone will shyly knock on your

window. May it be happiness, faith, hope, may be love and your future!
Happy New Year! ☺️🎉🎊🎆🎇
***
Kai dūžiai iškilmingai Naujus metus paskelbs, kažkas į jūsų langus pasibels. Tegul tai būna laimė, tikėjimas, viltis, lai būna meilė ir jūsų ateitis!
Laimingų naujųjų metų! ☺️🎉🎊🎆🎇

,