o pernai buvo taip…

Apie Žiemą, kaip visada netikėtą

Šiemet žiema atvarė su trenksmu, tikrai, kaip jau pradėjo pustyt, tai jau pusdienis, kaip nesustoja, ir kiek dar taip varys, jau ir taip nieko nesimato, bet gražu, taip, balta, švaru aplinkui, matyt paslėpt, visus užkast nori, sniegais ir dar vėjas ūkauja nemažas, gal ko ieško? Bet kur čia dabar rasi, po šitiek sniego… ir kas kaltas, per daug užsakė, privarė ir kas dabar belieka, tik brist… o kelio nėr, kas pramins? Gal kuris norit būt savanoris ir nueit iki draugo ar kaimyno? Juk taip ir praminami keliai, keliukai… Tai nieks nesiryšit, ką gi, tuomet ir kukuosim visi vienoj vietoj, nerasdami kelių, pasimetę, be draugų… o reikia tik išeit ir aplankyt ką nors su gera, gražia intensija, gal tuomet ir kitas išdrįs, gal ir kaimynas išsijudins… bet sėdim, laukiam kažko, šildomės namuose, bet sninga tai gražiai, pasaka.

Ai, beje, laikraščių ir inteneto dienraščių antraštės vėl galės skelbti, kad „Kelininkus žiema užklupo netikėtai“… nors jau gruodžio 7, tai kaip ir savaime aišku, kad sezonas jau prasidėjo, taip kad nesnaudžiam, o tai tikrai tuoj visus užsnigs.

Mano topinė mintis: „Ateity gyventi nebus pigiau – bus brangiau“

O, dar kažkur, miške sučirškė paukščiai, tai jų dar liko, neužsnigo… zylės, kas daugiau, šaukiasi viena kitą, šūkauja, apie maistą turbūt, kuris po sniegu, ką gi, teks ir jums jį atsikast, kito kelio nėra… apskritai kol kas jokio kelio nematyti…. bent iš čia,kur sėdžiu, prie rašomojo stalo, tai tik balta ir tesimato, tebepusto.

Tik pušys, skarotom šakom tebekyšo iš po sniego… iš tolimesnių sodų kiemų pasigirsta šunų lojimas, tegul tik loja atsargiai, kol į „koserias“ neprisnigo, na gerkles, jei kas nesusipratot.

Beje, sąsajų tarp rašančiojo ir aprašomo teksto prašom neieškot, o ką jau bandėt ar dabar bandysit iškart, kai uždraudžiau… atvirkštinė psichologija. Nėr čia tų sąsajų, kai rašai apie pievas… kurių beje irgi nėr, pamiršot, taigi, sninga…

Eh, gražu, šalta, nosis raudona, varva, stingo griaučius, bet gražu, nieko nepasakysi.

Gyvenimo anekdotas: sugalvojau išeit paieškot dekoracijų, tiksliau kankorėžių Kalėdų vainikui papuošti… po sniegu.