Kaip esu rašiusi dar praeitų metų gruodį: dėl Saturno ir Plutono konjunkcjos, kuri p…

Kaip esu rašiusi dar praeitų metų gruodį: dėl Saturno ir Plutono konjunkcjos, kuri pasikartoja maždaug kas 33-38 metus ir istoriškai šis reiškinys kartojasi ne pačiais palankiausiai metais:
1914-1915, 1947, 1982…
Ir ką gi turime dabar… Saturnas atstovauja nusistovėjusiai tvarkai, o Plutonas – viską griaunanti ir vėl atsinaujinanti jėga – mirtis ir atgimimas, transformacija, staigūs įvykiai ir pokyčiai… įdomūs sutapimas, kaip rašė ir kiti kolegos, kad šie pokyčiai įvyko planetų sankaupai esant žuvų žvaigždyne (vandens stichija, ligos, infekcijos…)
Tai mes išgyvensim, atsinaujinsim, kaip ir tas Plutonas, tik norėtųsi, kad tai įvyktų greičiau.
Būkite sveiki ir saugokite save! 😍🤗

***

As I wrote last December: due to the conjunction of Saturn and Pluto, which recurs approximately every 33-38 years, and historically this phenomenon recurred in most unfavorable years:
1914-1915, 1947, 1982 …
And what we have now … Saturn represents settled order, and Pluto represents destructive and renewed power – death and rebirth, transformation, sudden events and changes … interesting coincidence, as other colleagues have written, that these changes occurred on the planets accumulations in the constellation of Pisces (water element, diseases, infections…)
This is what we will survive, renew, like Pluto, just we all want that it will happen faster.
Be healthy and stay safe! 😍🤗

,