An important moment – the North and South nodes will change their position, Rahu wil…

An important moment – the North and South nodes will change their position, Rahu will move to Gemini, Ketu – in Sagittarius. Rahu will highlight aspects of Gemini: information, communication, speed. Need to learn to work independently and quickly, adapt. Ketu in Sagittarius will draw our attention to spiritual things, highlight problems, misunderstandings, possible limitations. Awareness, spiritual understanding should be learned.
Also, the Moon eclipse on May 5 is also expected. This can highlight problems, we should be careful not to rush when working with documents, transport, education.
***
Svarbus momentas – karminiai mėnulio mazgai pakeis savo poziciją, Rahu bus dvyniuose, Ketu – Šaulyje. Rahu išryškins dvynių ženklo aspektus: informacija, komunikacija, greitumas. Reikės mokytis savarankiškai ir greitai dirbti, prisitaikyti. Ketu šaulyje atkreips mūsų dėmesį į dvasinius dalykus, išryškins problemas, nesuvokimą, galimi apribojimai. Reikėtų mokytis sąmoningumo, dvasinio supratimo.

Taip, pat laukiamas Mėnulio užtemimas gegužės 5 dieną. Tai gali išryškinti problemas, reikėtų būti atidiems, neskubėti, dirbant su dokumentais, transportu, švietimu.

#astrology #astroonline💫 #astroprognostic #rahugemini #ketusagittarius #rahu #ketu #astroaspects #northnode #astroquates #horoscopes #horoscopo #eclipse #northnodegemini #mooneclipse #pixabay #pixabayimage #astroconsultation #astroconsultant #astro #horoscopepost #zodiac #zodiacsigns #astrosigns #astrozodiac #horoskope #astro2020 #astrologersofinstagram #astrologer #astroconsult
@astro.bmchannel

,