Saturn moves back to Capricorn for a few months, and will stay there until December …

Saturn moves back to Capricorn for a few months, and will stay there until December 17, then he returns to Aquarius, where will stay until March 7, 2023.
Saturn, one of the most challenging planets, brings growth and lessons, considered a karmic planet. Saturn forces us to look at the most difficult problems, solve them, and take responsibility for our actions. He lowers us to the ground, forces us to look back and accept our true selves. While in Capricorn, he taught us earthly things, to work hard and learn, to accept life lessons that will be rewarded later, only because that reward comes later, so it remains us to wait patiently.
The opposition of Venus and the Moon will increase the greater need for love, will want to be with someone than to be left alone, will make the relationship more emotional, more demanding, better to wait calmly for this transit to pass.
***
Saturnas vėl pereina į Ožiaragį keliems mėnesiams, ir užsiliks čia iki Gruodžio 17 d., kol vėl sugrįš į Vandenį, kuriame bus iki 2023 kovo 7.
Saturnas vienas iš labiausiai išūkius keliančių planetų, atneša augimą ir pamokas, laikomas karmine planeta. Saturnas mus priverčia pažvelgti į sunkiausias problemas, spręsti jas, ir priimti atsakomybę už savo veiksmus. Jis nuleidžia mus ant žemės, priverčia atsigręžti į savo vidų ir priimti tikrąjį save. Būdamas ožiaragyje jis mus mokė žemiškų dalykų, sunkiai dirbti ir mokytis, priimti gyvenimo pamokas, už kurias vėliau bus atlyginta, tik tas atlygis ateina vėliau, todėl belieka kantriai laukti.
Dėl veneros ir mėnulio opozicijos išaugs didesnis poreikis meilei, norėsis būti su kažkuo, nei likti vieniems, santykiai taps labiau emocingesni, reiklesni, geriau ramiai palaukti kol šis tranzitas praeis.

#astrology #astroonline💫 #astroprognostic #july2020 #saturnincapricorn #saturninaquarius #carmiclessons #astroaspects #saturn #astroquates #horoscopes #horoscopo #saturn2020 #retrosaturn #saturnreturn #pixabay #pixabayimage #astroconsultation #astroconsultant #astro #horoscopepost #zodiac #zodiacsigns #astrosigns #astrozodiac #horoskope #astro2020 #astrologersofinstagram #astrologer #astroconsult
Astro Online

,