Due to the conjunction of the Moon and Uranus, impulsive actions, changes of moods a…

Due to the conjunction of the Moon and Uranus, impulsive actions, changes of moods and emotions are possible, but it is also a desire to change, to move forward, to act quickly and recklessly. At this time, make more friendships because people behave spontaneously, are more interested in others, but this is not the best time to date, because emotions can be more vague, impulsive, you can feel more confused, which can have negative consequences.
The situation will be somewhat saved by the good aspect of the Moon with Mercury, at least logic and intuition seem to find common ground if we don’t give in to impulsivity.
***
Dėl Mėnulio ir Urano konjunkcijos – galimi impulsyvūs veiksmai, nuotaikų, emocijų kaita, bet tai taip pat ir noras keistis, judėti pirmyn, elgtis greitai ir neapgalvotai. Tokiu metu, užsimezga daugiau draugysčių, nes žmonės elgiasi spontaniškai, labiau domisi kitais, bet tai nėra pats geriausias laikas pasimatymams, nes emocijos gali būti labiau sumišusios ir impulsyvios, galite pasijausti labiau pasimetę, ir tai gali turėti neigiamų pasekmių.
Situaciją šiek tiek gelbės geras Mėnulio aspektas su Merkurijumi, bent jau logika ir intuicija atrodo ras bendrą kalbą, jei nepasiduosime impulsyvumui.

#astrology #astroonline💫 #astroprognostic #july2020 #moonconjuncturanus #uranusconjunct #impulsive #astroaspects #moon #astroquates #horoscopes #horoscopo #cat #mood #skysighs #pixabay #pixabayimage #astroconsultation #astroconsultant #astro #horoscopepost #zodiac #zodiacsigns #astrosigns #astrozodiac #horoskope #astro2020 #astrologersofinstagram #astrologer #astroconsult
@astro.bmchannel

,