Congratulations to everyone on September 1st!

Well, today Mercury has a positive aspect with Pluto, which makes it a good time to negotiate, when you need to persuade people, talk to them, it is convenient to express your ideas, plans of the year, to look for valuable partnerships. The right time for business negotiations and deals, for various discussions, this aspect will work globally, because Pluto is responsible for it – for the masses, for the communities.
***
Sveikinu visus su Rugsėjo 1-ąja!
Na, o šiandien Merkurijus sudaro teigiamą aspektą su Plutonu, kurio dėka tai palankus metas deryboms, kai reikia įtikinėti žmones, juos perkalbėti, paranku išsakyti savo idėjas, metų planus, ieškoti vertingų partnerysčių. Tinkamas metas verslo deryboms ir sandoriams, įvairioms diskusijoms, šis aspektas veiks globaliai, kadangi už tai atsakingas Plutonas – už mases, bendruomenes.

#astrology #astroonline💫 #astroprognostic #september2020 #beforefullmoon #september1 #mercurytrinepluto #astroaspects #moon #astroquates #horoscopes #horoscopo #mercury #pluto #skysighs #pixabay #pixabayimage #astroconsultation #astroconsultant #astro #horoscopepost #zodiac #zodiacsigns #astrosigns #astrozodiac #horoskope #astro2020 #astrologersofinstagram #astrologer #astroconsult
@astro.bmchannel

,