Finally, Jupiter begins its directive movement, moving from retrograde, which means …

Finally, Jupiter begins its directive movement, moving from retrograde, which means that if being retro it has slowed down our financial growth, forced us to turn to ourselves, to our inner, spiritual world, and thus bring us the problems and lessons associated with it, now, when it starts to move directive again, we will be less prone to destructive behavior, flaws such as arrogance and greed, and the desire to make money as soon as possible.
***
Pagaliau Jupiteris pradeda savo direktyvinį judėjimą, pereidamas iš retrogradinio, tai reiškia, kad jei būdamas retro jis pristabdė mūsų finansinį augimą, privertė atsigręžti į save, į savo vidinį, dvasinį pasaulį ir taip atnešdamas mums su tuo susijusias problemas, bei pamokas, tai dabar, kai jis vėl ėmė judėti direktyviai, mes būsime mažiau linkę į destruktyvų elgesį, ydas, tokias kaip pasipūtimą ir godumą, bei norą kuo greičiau uždirbti pinigus.

#astrology #astroonline💫 #astroprognostic #september2020 #jupiter #jupiterdirect #jupiterdirecto #astroaspects #stars #astroquates #horoscopes #horoscopo #planet #cosmos #skysighs #pixabay #pixabayimage #astroconsultation #astroconsultant #astro #horoscopepost #zodiac #zodiacsigns #astrosigns #astrozodiac #astronomy #astro2020 #astrologersofinstagram #astrologer #astroconsult
@astro.bmchannel

,