Due to the tense aspect of Mercury and Neptune – square, it will be harder for us to…

Due to the tense aspect of Mercury and Neptune – square, it will be harder for us to concentrate, to get work done, it is better to take on lighter activities that will occupy our thoughts, will not allow us to be distracted.
The aspects of the moon – with our great conjunction – Jupiter and Saturn are a bit more favorable, the emotions will be more balanced, also Moon will approach close to Selena – the white moon, thus activating its good qualities, making this day suitable for spiritual practices, meditation.
Plus, we will have a complete Solar eclipse on the sign of Sagittarius on December 14, so we may feel difficulties in financial life, tensions in the team, it will emergence an unresolved problems, it will become apparent.
***
Dėl Merkurijaus ir neptūno įtempto aspekto – kvadratūros, mums bus sunkiau susikaupti, įsivažiuoti į darbus, geriau imtis lengvesnės veiklos, kuri užims mūsų mintis, neleis blaškytis.
Mėnulio aspektai – su mūsų didžiąja konjunkcija – jupiteriu ir saturnu yra kiek palankesni, tai emocijos bus labiau subalansuotos, tuo labiau, kad mėnulis priartės prie selenos – baltojo mėnulio, taip suaktyvins jos gerąsias savybes, dėl to ši diena tinka dvasinėms praktikoms, meditacijai.
Tuo labiau, kad gruodžio 14 dieną turėsime visišką Saulės užtemimą Šaulio ženkle, todėl galime pajusti sunkumus finansine gyvenime, įtampą kolektyve, išryškės susidariusios, neišspręstos problemos.

#astrology #astroonline💫 #astroprognostic #december2020 #mercurysquareneptune #mercuryaspects #emotions #astroaspects #euneclipse #astroquates #horoscopes #meditate #mercurysag #neptune #skysighs #pixabay #eclipse #astroconsultation #astroconsultant #astro #horoscopepost #zodiac #selenamoon #astrosigns #astrozodiac #horoskope #astro2020 #astrologersofinstagram #astrologer #astroconsult
@astro.bmchannel

,