Kur drakonai snaudžia tyliai…

Žvakių šviesoj…

Mėnulio tamsoj –

Per tamsiausius šešėlius.

Brenda artyn…

Kas tai?

Toks nežinomas gyvis,

Iš magijos šalies…