Žvakių šviesoj… Mėnulio tamsoj – Per tamsiausius šešėlius. Brenda artyn… Kas tai? Toks nežinomas gyvis,