Early this morning (4 am, GMT), New Moon is rising in the sign of Cancer – it is

a harmonious time, the Moon reigns in its element, now take care of your family, loved ones, take advantage of that emotional closeness, be more open to each other, share warmth and peace, though before the New moon – the last 29th of Moon’s day is the darkest one – let adversity, fear not darken your heart.
***
Šiandien anksti ryte (4am,GMT), Mėnulio jaunatis patekės Vėžio ženkle – tai harmoningas metas, Mėnulis karaliauja savo stichijoje, šiuo metu pasirūpinkite savo šeima, artimaisiai, išnaudokite tą turimą emocinį artumą, būkite atviresni vienas kitam, pasidalinkite šiluma ir ramybe, nors prieš jaunatį -… Daugiau

,