Situation on June 9 th

Mars is moving over the board of Poland and Kaliningrad – tension is moving with it, what actions we will see, don’t even want to think of most brutal ones.
Jupiter is just above Stockholm – are they going to sign the documents right now? I would love to wish them that, as soon as possible, it will affect the other countries.
Neptune and Pluto is going to cross over Denmark, Copenhagen, just before the birthday of Prince Henrik (June 11). ***
Situacija Birželio 9 d.
Marsas artėja prie sienos su Lenkija ir Kaliningradu – įtampa juda kartu su juo, kokie veiksmai bus atlikti – pamatysime, net nesinori galvoti apie pačius brutaliausius.
Jupiteris kaip tik virš Stokholmo – ar jie jau ketina dabar pasirašyti dokumentus? Norėčiau jiems palinkėti tai įgyvendinti kuo greičiau, nes tai paveiks kitas šalis.
Neptunas ir Plutonas susikryžiuos virš Danijos, Kopenhagos, kaip tik prieš Princo Henriko gimtadienį (Birželio 11 d.)
#astrology #astrologynow #astrologyquickie #ukraine #poland #stopwar #stopwarukraine,